ADI VE SOYADI                : Ramazan SEVER

ÜNVANI                               : Prof. Dr.

ADRES                                   :Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi              GİRESUN                                                               

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Fakülte/Üniversite

Yıl

Lisans

Coğrafya

Atatürk Üniv.Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

1990-1994

Yüksek Lisans

Fiziki Coğrafya

Atatürk Üniv.Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

1996-1998

Doktora

Fiziki Coğrafya

Atatürk Üniv.Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

1998-2001

Doçentlik

Beşeri Coğrafya

Atatürk Üniv.Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

2006-2011

Profesörlük

Beşeri Coğrafya

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2011-

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

1995

Dr. Araş. Gör.

Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

2001

Yrd. Doç. Dr.

Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

2001

Doçentlik

Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak.

2006

Profesörlük

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2011

 

 

      İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yeri

YIL

İlköğretim Bölüm Başk. Yrd.

Atatürk Üniversitesi KKEF

2005-2010

Yönetim Kurulu Üyesi

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010-

Anabilim Dalı Başkanı

Giresun Üniv. Sınıf Öğretmenliği

2011-

Farabi Kurum Koordinatörü

Giresun Üniversitesi 

2011-

Erasmus Kurum Koordinatörü

Giresun Üniversitesi 

2011-2012

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Giresun Üniversitesi 

2011-

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili

Giresun Üniversitesi 

9.12.2011

Etik Kurul Başkanı

Giresun Üniversitesi 

2012

Fakülte Kurulu Üyesi

Giresun Üniv. Eğitim Fakültesi

2012

 

 

FAKÜLTE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Üyelik

Fakülte

YIL

Taslak Program Komisyon Üyeliği

KKEF

2004

Öz Değerlendirme Komisyonu

KKEF

2004

Okul Uygulamaları Koordinatörlüğü

KKEF

2005

Eğitim Gezileri Koordinatörlüğü

KKEF

     2002-…

Etik Kurul Üyeliği

Giresun Üniv.

2011

Eğitim Komisyonu Üyeliği

Giresun Üniv.

2012

 

 

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

Lisans Dersleri:

2010-2011 Yılı

Dönemi

Dersin Adı                 

Teorik

Uygulama

Öğr.Sayısı

 

 

Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

3

-

100

Jeomorfoloji

3

-

55

Bitki Coğrafyası

2

-

50

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

200

 

Bahar

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

3

-

45

Sistematik Jeomorfoloji

2

-

50

Hidrografya

2

-

52

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

-

100

 

2011-2012 Yılı

Dönemi

Dersin Adı                 

Teorik

Uygulama

Öğr.Sayısı

 

Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

-

200

Araştırma Projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

100

Genel ve Fiziki Coğrafya

4

-

1400

Sistematik Jeomorfoloji

2

-

50

Öğretmenlik Uygulaması

2

-

6

                                                                                                                                                            

 

Lisansüstü Dersleri:

2011-2012 Yılı

Dönemi

Dersin Adı                 

Teorik

Uygulama

Öğr.Sayısı

 

Güz

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar

3

-

5

 

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Etkili Harita Kullanımı

3

-

2

Bahar

Çevre Sorunları ve Etkileri

3

-

4

 

Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Doğal Çevre

3

-

5

 

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

3

-

4

 

2011-2012 Yılı

Dönemi

Dersin Adı                 

Teorik

Uygulama

Öğr.Sayısı

 

 

Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

 

10

Uzmanlık Alan Dersi

 

 

 

Danışmanlık

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

 

 

 

 

 

 

Uzmanlık Alan Dersi

5

-

8

 

 

Danışmanlık

6

-

6

Yüksek Lisans Tezi: AŞKALE YÖRESİNİN FİZİKİ COĞRAFYA ETÜDÜ (Küçük Geçit-Aşkale Boğazı Arası)

Doktora Tezi: BERTA (OKÇULAR) ÇAYI HAVZASI’NIN FİZİKİ COĞRAFYASI

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

BAYINDIR, P., 2005, İlköğretim İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya  Konularında Kavram Haritalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum

URÇAR, A., 2010., 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Coğrafya Konularının İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi (Aşkale Örneği-Erzurum) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

YÖNETİLEN VE DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ:

YALÇINKAYA, E., 2009, İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin İncelenmesi (Erzurum Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum

 

MAZMAN BUDAK, F., 2009, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tarihi ve Doğal Varlıklar Aracılığı İle Estetik Değer Öğretimi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum

 

BAŞCI, Z, 2012, İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Değer Eğitimi (Erzurum-Giresun  Örneği)

 

KOÇOĞLU E.,2012, İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımı.

YAYIMLANMIŞ VE BASKIDA OLAN KİTAPLAR:

Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projeleri ve Çevresel Etkileri- 2005 Çizgi Kitabevi, Konya

Karlıova İlçesi’nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, 2008, Eserler Mat., Erzurum

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 2010, Anı Yayıncılık, Ankara

Genel ve Fiziki Coğrafya 2011, Pegem Yayıncılık, Ankara

Genel Coğrafya, 2007. Bölüm (Harita Bilgisi)-2007, Pegem Yayıncılık, Ankara

ÇALIŞTAY

SEVER, R., 2008, Göç ve Değişen Arazi Kullanımı İnsan Yerleşmeleri ve Su, (Grup Başkanlığı) Dünya Su Formu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları 28 Mart 2008 Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi A Salonu, Erzurum. (Grup Başkanlığı)

SEVER, R., 2008, Çoruh Havzasındaki Su Yapılarının Sosyo-Ekonomik Hayata Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? Dünya Su Formu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları 26 Eylül 2008 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Yemekhanesi, Artvin.

SEVER, R., 2011, III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı (2-4 Aralık 2011). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

SEVER, R., 2011, ERASMUS Yıllık Toplantısı (12-14 Ekim 2001) Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

SEVER, R., 2012, ERASMUS Toplantısı (24 Şubat 2012), Ulusal Ajans, Ankara

SEVER, R, 2012 IV. FARABİ Toplantısı (1-2 Mart 2012) Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA

SEVER, R., 2013, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı (18-20 Ocak 2013). Nevşehir Üniversitesi, Ürgüp-Nevşehir.

 

 

PANEL

SEVER, R., 2008, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 160. Yıl Dönümü. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Konferans Salonu (17 Mart 2008), Erzurum.

SEVER, R., 2008, Kar yağışı Bir Afet midir?  Bereket midir?, 5. Dünya Su Formu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları 28 Mart 2008 Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi A Salonu, Erzurum.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

1-SEVER, R., YAZICI, H., 2004, Excessıve Snow Falls Occured ın Erzurum Between 28-29 October 2003 and The Problems Caused, International Soil Congress(ISC) On, Natural Resource management For Sustainable Devolopment, s.63-70, June 7.10.2004, Erzurum.

 

2-ŞAHİN, İ.,F., SEVER, R., KOCA, H., KAYSERLİ, A., ALTAŞ, N.T.,2009, Turkey Forest with Respect to Sustainability. I. International On Sustainable Development, (June 9-10, Sarajevo), Volume 1 Economy and Management Proceedings s.191-194.Sarajevo.

 

3-ZAMAN, S., ÇOŞKUN, O., SEVER, R., TÜRKEZ, K. ZAMAN, N.,2009, The Effects of Geographical Information Systems Use on Student Achievement in Geography Education.  I. International On Sustainable Development, (June 9-10, Sarajevo), Volume 2 Education Proceedingss. 223-227, Sarajevo.

           

4-SEVER, R., ve Diğerleri, 2009, Use of Hydroelectric Power in Sustainable Development of Turkey. I. International On Sustainable Development, (June 9-10, Sarajevo), Volume 1 Economy and Management Proceedings s.185-190.Sarajevo

 

5-SEVER, R., 2010, Battalgazi İlçesinin (Malatya) Yerleşme Tarihine Coğrafi Bir Bakış. III. Uluslararası Kervansaray Buluşması Melita’dan Battalgazi’ye (17-27 Eylül) Sempozyum, Malatya

 

6-SEVER, R., 2010, Battalgazi İlçesi ve İnanç Turizmi. III. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Melita’dan Battalgazi’ye (17-27 Eylül) Sempozyum, Malatya

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

 

1-SEVER, R., 2003, Çoruh Nehri Enerji Yatırım Projesinin Turizme Olumsuz Etkileri. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Sempozyumu 2 (16–18 Nisan 2003), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 149-155, İzmir.

 

2-BEKDEMİR, Ü., SEVER, R., 2003, Samsun-Sarp Sahil Karayolunun Standardını Yükseltme Çalışmalarının Çevresel Etkilerine Bir Örnek. Piraziz-Giresun Arası, Sırrı Erinç Sempozyumu, Coğrafya Genişletilmiş Bildiri Özetleri, s.241-246, İstanbul.

3-SEVER, R., KOCA, H., 2002, Giresun Ormanları ve Başlıca Sorunlar. Yeşil Giresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun. 7 Haziran 2002, s.118-128, Giresun.

4-GİRGİN. M., KOCA, H., SEVER, R.,  2002, Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Harita Kullanımı ve Sorunlar. Türk Coğrafya Kurumu Kurultayı 9–11 Temmuz, syf.318–324, Ankara.

 

5-SEVER, R., ÖZDEMİR, Ü., ZAMAN, S., ALTAŞ, N.T., 2003, Şavşat İlçesi Kırsal Yerleşmelerinde Başlıca Sorunlar. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu 18-20 Aralık, s.253-266, Trabzon.

 

6-SEVER, R., 2007, Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projeleri’nin Doğu Karadeniz Ekonomisine Muhtemel Etkileri. I.Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu (16-17 Kasım) Bildiriler Kitabı. s.215-325. Türkiye Makine Müh. Odası. Yay.451, Ankara.

 

7-SEVER, R., 2007, Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projelerinin Dünü-Bugünü ve Yarını. IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (23-24 Kasım 2007) Bildiriler Kitabı. Türkiye Makine Müh. Odası. Yay.452, s.311-332,Kayseri.

 

8-SEVER, R., 2007, Malatya’daki Hava Kirliliğine Coğrafi Bakış. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (10-13 Eylül), Program ve Bildiri Özetleri s.179, Malatya.

 

9-SEVER, R., 2008, Aşırı Kar Yağışlarının Afete Dönüşmesini Engellemek İçin Alınması Gereken Bazı Önlemler. 5. Dünya Su Formu, DSİ Bölgesel su Toplantıları (27-28 Mart), Kar Hidrolojisi Konferansı Bildiri Kitabı. s.166-176, Erzurum.

 

10-SEVER, R., 2008, Türkiye Hidro-Elektrik Üretiminde Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projelerinin Yeri ve Önemi.25-26 Eylül 2008 Su ve Enerji Konferansı Bildiriler Kitabı.s.229-241, Artvin.

 

11-SEVER, R., 2008, Karlıova İlçesinin Gelişmesini Güçleştiren Coğrafi Faktörler. II. Bingöl Sempozyumu (25-27 Temmuz 2008), s.137-160, Bingöl.

 

12-SEVER, R., 2008, İspir ve Pazaryolu İlçelerinde yapılacak Barajlar ve Çevresel Etkileri.26-28 Haziran 2008 İspir-Pazaryolu tarihi, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu Bildiri Özetleri s.24, Erzurum.

 

13-SEVER, R., 2010, Yusufeli Barajı ve Bazı Çevresel Etkileri. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri. s.193-206,Yusufeli Belediyesi Yay. Baskı: FSF Mat. İstanbul.

14-SEVER, R., 2010, Karlıova İlçesine Yönelik Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri, III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül Bingöl.

15-SEVER, R., YALÇINKAYA, E., 2012, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevresel Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun ve Niğde Örneği. XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (24-26 Mayıs 2012) Rcep Tayyip Erdoğan Üniv. Rize

 

 

 

SSCI, SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ YURTİÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1-SEVER, R., 2008, Malatya’daki Hava Kirliliğine Coğrafi Bir Bakış. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:20, s.59-76, Konya.

2-SEVER, R.,2006, Sürgü  Kasabası’nda (Doğanşehir-Malatya) Kültür Balıkçılığı ve Rekreasyonel Etkinlikler. Fırat Üniv. Sos. Bil. Der. Cilt:16, Sayı:2 (Temmuz), s.43-62, Elazığ.

3-SEVER, R., DOĞANAY, H.,1999, Çamlıdere Köyü (Pütürge-Malatya) Çevresindeki Bazı Doğal Çevre Sorunları. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:34, s.581-596, İstanbul.

4-SEVER, R.,2008, Polat Mağarası ve Turizm Potansiyeli (Doğanşehir-Malatya). Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:19, s.251-266, Konya.

5-GÜNER, İ., SEVER, R., 2000, Az Bilinen Bir İçme: Malatya-Aşağıispendere İçmeleri. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:35, s.105-112, İstanbul.

6-ELMACI, S., SEVER, R., 2006, Doğal Bir Anıt: Akaçalı Travertenleri (Van-Başkale), Doğu Coğrfaya Dergisi. Sayı:15,s.137-153, Konya.

7-SEVER, R., 2005, Erzurum-Bingöl Karayolu’nda  Ulaşımı Güçleştiren Coğrafî Etmenler. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:14, s. 283-310, Konya.

8-SEVER, R., 2005, Coğrafya Öğretim Programlarında Doğal Mevsim Kavramı. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:13, s.117-134, Konya.

9-BEKDEMİR, Ü., SEVER, R., UZUN, A., ELMACI, S., 2004, Yıldızkaya Mağarası, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:12, s.311-326, Konya.

10-ÖZDEMİR, Ü., ZAMAN, S., SEVER, R., 2004, Rekreasyonel Açıdan Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:12, s.209-221, Konya.

11-GİRGİN, M., SEVER,R., GÖK, Y., 2003,  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat  ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğrencilerinin Uygulama Gezilerine İlişkin Görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:10, s.7-20, Konya.

12-BEKDEMİR, Ü., SEVER, R., 2003, Şavşat Çevresinde Tipik Bir Ev Eklentisi: Merek. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:9, s.78-92, Konya.

13-ÜNAL, Ç., SEVER, R., YILMAZ, Ö., 2003, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde (5.Sınıflar) Problem Çözme Yönteminin Uygulanabilirliği. Orhangazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Der. Cilt:4, Sayı:2, s.1-20, Eskişehir.

14-SEVER, R., SAMANCI, O.,2002, İlköğretim Çevre Eğitimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:7, s.153-163, Konya.

15-GİRGİN,M., ERTÜRK, M., SEVER,R., GÜNER, İ., 2001, Coğrafya Öğretiminde Atlaslar. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:6, s.45-59, Konya.

16-YAZICI,H., ÖZDEMİR,Ü., SEVER, R., 2000, Yıldızkent (Erzurum-Yenişehir Belediyesi) Şehirsel Alanı ve Başlıca Sorunlar. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:35, s.123-138, İstanbul.

17-SEVER, R., 2000, Aşkale Yöresinin Hidrografik Özellikleri ve Buna İlişkin Bazı Sorunlar. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:3, s.187-197, Erzurum.

18-SEVER, R., 2002, Sürdürülebilirlik Bakımından Şavşat Ormanları. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 8, s.75-95, Konya.

19-GÜVEN, A., GAZEL, A.A, SEVER, R., 2004, Tarih Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:9, s.225-235, Erzurum.

20-ŞAHİN, Ç., SEVER, R., 2005, Hayat Bilgisi Dersi Genel Amaçlarının Avrupa Birliği Eğitim Politikalarına Uyum Düzeyi. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:11, s.65-85, Erzurum.

21-SEVER,R., KOCA,H.,2006, Karlıova’da Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık, Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:16 (Temmuz), s.165-192, Konya.

22-ZAMAN, S., ÖZDEMİR, Ü., SEVER, R.,2007, Coğrafi Yönleriyle Antalya’da Örtü Altı Süs Bitkileri yetiştiriciliği. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:18, s.301-326.Konya.

23-SEVER, R., BEKDEMİR, Ü., 2007, Eko-Turizm Açısından Karagöl-Sahara Milli Parkı (Artvin-Şavşat), Atatürk Üniv. Fen-Edb. Fak. Sosyal Bil. Der. Cilt:7, Sayı:39, s.267-287, Erzurum.

24-SEVER, R.,2007, Karlıova’nın Geri Kalmışlık Nedenlerine Coğrafi Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi KKEF Dergisi. Sayı:16, s.247-265, Erzurum.

25-SEVER, R., KOCA, H.,2008, Karlıova’nın Arıcılık Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı:19, s.1-24, Konya.

26-SEVER, R. 2008, Karlıova İlçesi’nin Eko-Turizm Potansiyeli. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl:1 Sayı 3 (Güz)  s.77-88, Bingöl.

27-SEVER, R., KOPAR, İ., 2008, Karagöl (Borçka-Artvin). Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst. Der. Cilt:11, Sayı:1, s.22-38, Erzurum.

28-SEVER, R., 2009, Her Yönü İle Bir Eğitim Gönüllüsü Otuzuncu Meslek Yılında Prof. Dr. Hayati Doğanay. Doğu Coğrafya Der. Sayı:21, s1-32, Erzurum.

29-SEVER, R., KOPAR, İ., 2009, Maral Şelalesi (Borçka-Artvin), Doğal Ortam Özellikleri ve Ekonomik Potansiyeli. Türk Coğrafya Dergisi. Sayı:52, s.17-29, (Elektronik ISSN 1308-9773), İstanbul.

30-SEVER, R., YALÇINKAYA, E., MAZMAN, F., 2009, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Dramatizasyon. Atatürk Üniv. Sos Bil Enst. Der. Cilt.13. Sayı: 1, s.155-167, Erzurum.

31-SEVER. R., MAZMAN, F., YALÇINKAYA, E., 2009, Coğrafya Eğitiminde Kavram Haritaların Önemi. Atatürk Üniv. Sos Bil Enst. Der. Cilt.13. Sayı 2, s.19-33, Erzurum.

32-SEVER, R., ULU KALIN, Ö., 2010, Artvin İlinde Yapılan/Yapılmakta Olan Barajlar Hakkında Artvin Halkının Bazı Görüşleri. Doğu Coğrafya Der. Sayı:23, s.47-65, Erzurum.

33- SEVER, R., ÜNLÜ, İ., AKPINAR, E., 2011, Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi. Erzincan Üniv. Eğitim Fak. Der. Cilt:13, Sayı:1, Erzincan.

34- SEVER, R., YALÇINKAYA, E., 2012, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevresel Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Marmara Coğrafya Dergisi

 

 

EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Doğu Coğrafya Dergisi

Atatürk Üniv Sosyal Bilimler Enst. Dergisi

Kırşehir Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi

Milli Eğitim Dergisi,

Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Arş. Der.

Afyon üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi

 

PROJE RAPORTÖRLÜĞÜ

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Enst.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.

Giresun Üniversitesi

SONUÇLANDIRILMIŞ PROJELER

      Karlıova’da Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık-2007, Atatürk Üniversitesi

Karlıova İlçesi’nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası-2008, Atatürk Üniversitesi

 

 

TV PROGRAMI

Atatürk Üniversitesi Atatv-2010 (Barajlar ve Etkileri)

 

SERGİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi-2006

 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi-2008

 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi-2010

 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi-2012

 

 

PROJE YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANLIĞI:

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Eğitim Okulları Arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması Bölge Finali Değerlendirme Kurul Üyeliği

 

TÜBİTAK, 2005,  Palandöken Dağları Erzurum Sarıkamış Çevresinde 07-17 Haziran 2005 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Programında Eğitimci-Rehber

 

      TEZ İNCELEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ:

 

      Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2005-…

      Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum 2010…

 

 

YAYIM DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

 

      Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2008-…

      Atatürk Üniversitesi Doğu Coğrafya Dergisi 2011

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK:

 

Türk Coğrafya Dergisi

TEMA

 

Diğer Akademik Etkinlikler

XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (24-26 Mayıs 2012), Bilim Kurulu Üyeliği  Recep Tayyip Erdoğan Üniv. Rize

  Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliğinin (SBEB) (26-28 Nisan 2013), Aksaray

İlköğretim Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu, Danışma Kurulu üyeliği, 2012 KIRŞEHİR