Bölüm Hakkında

BÖLÜM HAKKINDA


01.10.2009 tarihinde kurulmuş olan Bölümümüzde Müzik Ana Sanat Dalı adı altında tek bir Ana Sanat Dalı bulunmaktadır. Henüz eğitim-öğretim faaliyetleri başlamamış olan Müzik Bölümüne, Giresun Üniversitesi Senatosunun 29.03.2019 tarih ve 2019-163/9 sayılı kararıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci alınması planlanmaktadır. Bölümümüzde 3 doktor öğretim üyesi ve 1 doktoralı araştırma görevlisi olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Müzik Bölümünün temel amacı; uluslararası normda akademik müzik bilgisi almış, çalgısına hâkim ve sanata estetik bir bakış açısıyla yaklaşabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca başta kendi müziğimiz olmak üzere, tüm müzik türleri hakkında bilimsel araştırma yapabilme ve müzikle ilgili sorunlara çözüm önerisi getirebilme becerisinin kazandırılması bu programın amaçları arasında yer almaktadır.
Müzik Ana Sanat Dalı programın müfredatında hem Türk Müziği hem de Klasik Batı Müziğine yönelik dersler bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz her iki müzik türü hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Programa kayıtlı öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri en az bir çalgının icrasına yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak iyi derecede çalgı çalabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca öğrenciler araştırma teknikleri ve müzik bilimi konularında da ders alıp çalışmalar yaparak müziğin bilimsel gelişimine katkı sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaklardır.

Programdan mezun olan öğrenciler; korolar, senfoni orkestraları, filarmoni orkestraları, sahne sanatlarına (Opera, Bale, Tiyatro) yönelik orkestralar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği orkestraları gibi çeşitli orkestralarda çalışabilir, TRT sanatçısı olarak ya da turizm sektöründe gerçekleştirilen çeşitli müzikal faaliyetlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz, gerekli şartları taşımaları halinde yükseköğretim programlarında yüksek lisans ve doktora yapabilir ve üniversitelerin ilgili alanlarında akademisyen olarak görev alabilirler.
 

Program Profili

İlk kez 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacak olan Müzik Ana Sanat Dalı programına 25 öğrenci kabul edilecektir. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne bağlı olarak eğitim verilecek olan Müzik Ana Sanat Dalı programı normal öğretim olup eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Devam zorunluluğu bulunan bu programın tüm eğitim-öğretim faaliyetleri Giresun İli Görele ilçesinde bulunan Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır.
 

Amaç/Misyon/Vizyon

Müzik Ana Sanat Dalı programının temel amacı; uluslararası normda akademik müzik bilgisi almış, çalgısına hâkim ve sanata estetik bir bakış açısıyla yaklaşabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca başta kendi müziğimiz olmak üzere, tüm müzik türleri hakkında bilimsel araştırma yapabilme ve müzikle ilgili sorunlara çözüm önerisi getirebilme becerisinin kazandırılması bu programın amaçları arasında yer almaktadır.
Programında öğrenim gören öğrenciler hem Türk Müziği hem de Klasik Batı Müziği alanında öğrenim görecekler ve dolayısıyla her iki müzik türü hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Programa kayıtlı öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri en az bir çalgının icrasına yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak iyi derecede çalgı çalabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca öğrenciler araştırma teknikleri ve müzik bilimi konularında da çalışmalar yaparak müziğin bilimsel açıdan gelişimine katkı sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaklardır.
 

İş İmkanları

Programdan mezun olan öğrenciler, korolar, senfoni orkestraları, filarmoni orkestraları, sahne sanatlarına (Opera, Bale, Tiyatro) yönelik orkestralar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği orkestraları gibi çeşitli orkestralarda çalışabilir, TRT sanatçısı olarak ya da turizm sektöründe gerçekleştirilen çeşitli müzikal faaliyetlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilebilirler. Başarıyla mezun olan öğrencilerimiz, gerekli şartları taşımaları halinde yükseköğretim programlarında yüksek lisans ve doktora yapma hakkına da sahip olacaktır. Bu programları başarıyla tamamlamaları durumunda akademisyen olarak görev yapmaları mümkün hale gelecektir. Mezun öğrencilerimiz ayrıca gerekli şartları taşımaları halinde Pedagojik Formasyon eğitimi alarak öğretmen olabilmektedirler. Böylelikle devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Kabul Koşulları ve Yetenek Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar bu programa başvurabilirler. Başvuru yapan adaylar Fakültemiz tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılacak olan Yetenek Sınavına alınırlar. Yetenek Sınav puanı ve TYT puanının hesaplanması sonucu yapılan sıralamada, ilan edilen kontenjana dahil olan adaylar programa kayıt taptırmaya hak kazanırlar.
Yetenek Sınavı; kompozisyon, işitme, söyleme ve çalma aşamalarından oluşmaktadır. Kompozisyon aşamasında, adaylardan Türkçe Yazılı Anlatım kurallarına uygun olacak şekilde müzikle ilgili bir kompozisyon yazmaları istenir. Sınavın işitme aşamasında ise 4 sese kadar (4 ses dahi) piyanoyla verilecek seslerin ve ezgilerin adaylar tarafından tekrar edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu aşamada, verilecek olan bazı ritim kalıplarının tekrarlanması istenir. Sınavın son aşamasında ise adayların daha önce hazırlamış oldukları şarkı, türkü vb. eserleri söylemeleri ve herhangi bir enstrümanla notaya bağlı olarak daha önceden hazırlamış oldukları bir eseri seslendirmeleri beklenir.
 

Fiziki Olanaklar

Bölümümüzde, toplu dersler için 2 ses yalıtımlı sınıf, bireysel dersler için 4 ses yalıtımlı öğretim elemanı odası ve toplu müzik dersleri için 1 çok amaçlı salon bulunmaktadır. 2 adet akustik ve 2 adet dijital piyano bulunan ana bilim dalımızda, öğrenciler için tasarlanan bireysel çalışma odalarının planlaması yapılmış ve en kısa sürede tamamlanacak şekilde çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca Fakültemiz bünyesinde konser faaliyetlerinde kullanılabilecek 1 konferans salonu ve 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.