YÖNETİM

DEKAN V.

 Prof. Dr. Güven ÖZDEM 

DEKAN YARDIMCILARI

 

FAKÜLTE SEKRETERİ