İş Akış Süreçleri


Başlıkların üzerine tıklayarak PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz.

1

Akademik Personel Alimi Süreci

2

Akademik Personelin Görevlendirilmesi Süreci

3

Akademik-idari Personel İzin İşlemleri Sürecini

4

Anabilim Dali Başkani Seçim Süreci

5

Bağış Ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi Iş Akış Süreci

6

Bölüm Başkani Atamasi Süreci

7

Ders Görevlendirmeleri Süreci

8

Ders Kayit İşlemleri Süreci

9

Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Süreci

10

Ders Planlarinin Ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci

11

Devir Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

12

Devir Yoluyla Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Süreci

13

Ek Ders Ödeme Iş Akış Süreci

14

Erasmus Değişim Programi İş Akiş Süreci

15

Fakülte Kuruluna Temsilci Üye Seçilmesi Süreci

16

Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçilmesi Süreci

17

Farabi Değişim Programı Iş Akış Süreci

18

Haftalik Ders Programlarinin Hazirlanmasi Süreci

19

Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

20

Kayip Diploma İşlemleri Süreci

21

Kayit Dondurma İşlemi Sürecini

22

Kismi Zamanli Öğrenci Görevlendirme Süreci

23

Mazeret Sinavi Süreci İşlemini

24

Mezuniyet İşlemleri Süreci

25

Mezuniyet Tek Ders Sinavi Süreci

26

Öğrenci Belgesi İşlemleri Süreci

27

Öğrenci Danişman Atamasi Süreci

28

Öğrenci Disiplin Soruşturmasi Süreci

29

Öğrenci Kontenjanlarinin Belirlenmesi Süreci

30

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Iş Akış Süreci

31

Öğrencilerin Burs İşlemi Süreci

32

Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akış Süreci

33

Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

34

Personel Maaş Ödemesi Iş Akış Süreci

35

Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

36

Satın Alma İşlemleri İş Akış Süreci

37

Sayım Ve Sayım Sonrası İşlemler İş Akış Süreci

38

Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

39

Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci

40

Süreli Yazıların Iş Akış Süreci

41

Taşınır Kayıt Yetkilisi Devir Işlemleri Iş Akış Süreci

42

Taşınır Mal Yönetim Hesabı Işlemleri Iş Akış Süreci

43

Taşınırların Kullanıma Verilmesi Ve İade İşlemleri İş Akış Süreci

44

Taşinir Kayit Yetkilileri Ve Taşinir Kontrol Yetkilileri Görevlendirme İş Akiş Süreci

45

Transkript Işlemleri Iş Akış Süreci

46

Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

47

Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

48

Yaz Okulu Iş Akış Süreci

49

Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

50

Yönetici Ve Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Soruşturması Süreci