YÖNETİM

DEKAN  Prof.Dr. Feridun Tekin 

DEKAN YARDIMCILARI

                            

FAKÜLTE SEKRETERİ